HOME入学・進学をご希望の方ニュース

最終更新日:2023.09.27

ニュース

2023.09.05
東京大学大学院総合文化研究科入学試験説明会のお知らせ
2023.07.06
令和6(2024)年度広域科学専攻修士課程入学試験(広域システム科学系、相関基礎科学系)提出課題公開について
2023.07.03
令和6(2024)年度文系4専攻(言語情報科学専攻、超域文化科学専攻、地域文化研究専攻、国際社会科学専攻)、「人間の安全保障」プログラム及び多文化共生・統合人間学プログラム学生募集要項の公開について
2023.06.02
令和6(2024)年度「人間の安全保障」プログラム(修士課程・社会人特別選抜)入学試験「出願者情報のオンライン登録」に関する案内等の掲載について
2023.05.31
令和6(2024)年度広域科学専攻修士課程及び博士後期課程入学試験「出願者情報のオンライン登録」に関する案内等の掲載について
2023.05.01
令和6(2024)年度「人間の安全保障」プログラム修士課程(社会人特別選抜)学生募集要項の公開について
2023.03.29
令和6(2024)年度広域科学専攻学生募集要項(修士課程)の更新について
2023.03.28
令和6(2024)年度広域科学専攻学生募集要項及び入学試験説明会情報の公開について
2023.03.09
令和6(2024 )年度(2023 年度実施)広域科学専攻大学院 入学試験 に ついて(第2報) 
2022.12.23
令和6(2024)年度(2023年度実施)広域科学専攻大学院入学試験におけるTOEFL、TOEICの利用について(第1報)
2022.12.20
令和5(2023)年度 文系専攻、「人間の安全保障」プログラム修士課程入学試験の課題の提出先について
2022.11.22
令和5(2023)年度広域科学専攻博士後期課程入学試験「出願者情報のオンライン登録」に関する案内等の掲載について
2022.11.16
令和5(2023)年度文系4専攻、「人間の安全保障」プログラム及び多文化共生・統合人間学プログラム博士課程入学試験「出願者情報のオンライン登録」に関する案内等の掲載について
2022.11.02
令和5(2023)年度多文化共生・統合人間学プログラム博士課程学生募集要項の訂正について
2022.11.02
令和5(2023)年度多文化共生・統合人間学プログラム修士課程学生募集要項の訂正について
2022.10.31
令和5(2023)年度文系4専攻(言語情報科学専攻、超域文化科学専攻、地域文化研究専攻、国際社会科学専攻) 博士後期課程 学生募集要項の訂正について
2022.10.31
令和5(2023)年度文系4専攻(言語情報科学専攻、超域文化科学専攻、地域文化研究専攻、国際社会科学専攻) 修士課程学生募集要項の訂正について
2022.10.28
令和5(2023)年度文系4専攻(言語情報科学専攻、超域文化科学専攻、地域文化研究専攻、国際社会科学専攻)、「人間の安全保障」プログラム及び多文化共生・統合人間学プログラム学生募集要項(改訂版)の公開について
2022.10.17
令和5(2023)年度文系4専攻、「人間の安全保障」プログラム及び多文化共生・統合人間学プログラム修士課程入学試験「出願者情報のオンライン登録」に関する案内等の掲載について
2022.09.09
東京大学大学院総合文化研究科入学試験説明会のお知らせ

1  2  3  4  5  6